نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

100 بازی

1000 بازی

10000 امتیاز

100000 امتیاز

100 مدال برنز

100 مدال نقره

100 مدال طلا

1000 مدال نقره

1000 مدال طلا

1000 مدال برنز

10000 بازی

1000000 امتیاز

10000 مدال طلا

193
1
172
1
1
1
145
1
1
1
1
173
1
125
1
151
154
1
1
164
1
1
161
1
173
1
121
119
107
1
107
118
107
122
115
102
116
132
187
147
125
147
132
107
120
1
1
1
1
1
1