نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

100 بازی

1000 بازی

10000 امتیاز

100000 امتیاز

100 مدال برنز

100 مدال نقره

100 مدال طلا

1000 مدال نقره

1000 مدال طلا

1000 مدال برنز

10000 بازی

1000000 امتیاز

10000 مدال طلا

109
1
100
1
1
1
122
1
1
1
1
149
1
102
1
134
135
1
1
145
1
1
141
1
158
1
112
108
98
2
95
107
94
110
105
92
106
124
179
138
117
138
123
99
109
1
1
1
1
1
1
1
1
1