نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

100 بازی

1000 بازی

10000 امتیاز

100000 امتیاز

100 مدال برنز

100 مدال نقره

100 مدال طلا

1000 مدال نقره

1000 مدال طلا

1000 مدال برنز

10000 بازی

1000000 امتیاز

10000 مدال طلا

112
2
103
1
1
2
125
1
1
1
1
152
1
105
1
135
136
1
1
146
1
1
142
1
159
1
113
109
99
3
96
108
95
111
106
93
107
125
180
139
118
139
124
100
110
1
1
1
1
1
1
1
1
1