نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

100 بازی

10000 امتیاز

100 مدال برنز

100 مدال نقره

1000 بازی

100 مدال طلا

100000 امتیاز

1000 مدال طلا

2
1
2
1
1
2
3
3
1
3
2
3
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1