نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

فهرست قهرمانان بازی

مدال آوران

1
elahehmm
zoom

1397

zoom

4065

zoom

12318

2
kalkal
zoom

1078

zoom

2924

zoom

11892

3
thalia
zoom

1156

zoom

2980

zoom

8628

4
samand
zoom

714

zoom

1746

zoom

8573

5
tina0101
zoom

1270

zoom

3261

zoom

7827

6
chemeng
zoom

486

zoom

2038

zoom

7731

7
omidowj
zoom

1650

zoom

3058

zoom

7273

8
ahmadreza126
zoom

980

zoom

1983

zoom

6938

9
saba25
zoom

875

zoom

3130

zoom

6809

10
mohsen mayeli
zoom

3011

zoom

4705

zoom

6753

1 2 3 4 5 

امتیاز آوران

1
samand
zoom

امتیاز 2168035

2
elahehmm
zoom

امتیاز 2044970

3
kalkal
zoom

امتیاز 1942260

4
mohsen mayeli
zoom

امتیاز 1682190

5
tina0101
zoom

امتیاز 1532740

6
thalia
zoom

امتیاز 1455575

7
chemeng
zoom

امتیاز 1395835

8
omidowj
zoom

امتیاز 1310180

9
donya d2
zoom

امتیاز 1253130

10
sina.abk16
zoom

امتیاز 1218975

1 2 3 4 5 

پولداران

1
samand
zoom

اعتبار 474570

2
khademmahdy
zoom

اعتبار 454523

3
saba25
zoom

اعتبار 429953

4
mahsa@mh
zoom

اعتبار 399496

5
elahehmm
zoom

اعتبار 365747

6
kalkal
zoom

اعتبار 300294

7
anoushe
zoom

اعتبار 299659

8
ahwaz
zoom

اعتبار 284852

9
omidowj
zoom

اعتبار 267363

10
tina0101
zoom

اعتبار 253966

1 2 3 4 5 

پیش کسوتان

1
elahehmm
zoom

بازی 20968

2
mohsen mayeli
zoom

بازی 19931

3
kalkal
zoom

بازی 17984

4
sina.abk16
zoom

بازی 15332

5
tina0101
zoom

بازی 14649

6
omidowj
zoom

بازی 13616

7
thalia
zoom

بازی 13262

8
chemeng
zoom

بازی 12760

9
samand
zoom

بازی 12609

10
saba25
zoom

بازی 12244

1 2 3 4 5