نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

فهرست قهرمانان بازی

مدال آوران

1
elahehmm
zoom

1422

zoom

4124

zoom

12478

2
kalkal
zoom

1078

zoom

2924

zoom

11892

3
thalia
zoom

1156

zoom

2980

zoom

8628

4
samand
zoom

714

zoom

1747

zoom

8577

5
tina0101
zoom

1317

zoom

3406

zoom

8444

6
chemeng
zoom

486

zoom

2038

zoom

7731

7
omidowj
zoom

1650

zoom

3058

zoom

7273

8
ahmadreza126
zoom

983

zoom

1987

zoom

6942

9
mohsen mayeli
zoom

3021

zoom

4723

zoom

6855

10
saba25
zoom

875

zoom

3130

zoom

6809

1 2 3 4 5 

امتیاز آوران

1
samand
zoom

امتیاز 2168805

2
elahehmm
zoom

امتیاز 2101820

3
kalkal
zoom

امتیاز 1942260

4
mohsen mayeli
zoom

امتیاز 1721810

5
tina0101
zoom

امتیاز 1653245

6
thalia
zoom

امتیاز 1455575

7
chemeng
zoom

امتیاز 1395835

8
donya d2
zoom

امتیاز 1351805

9
omidowj
zoom

امتیاز 1310180

10
sina.abk16
zoom

امتیاز 1219835

1 2 3 4 5 

پولداران

1
samand
zoom

اعتبار 475117

2
khademmahdy
zoom

اعتبار 457302

3
saba25
zoom

اعتبار 429953

4
elahehmm
zoom

اعتبار 416499

5
mahsa@mh
zoom

اعتبار 399535

6
kalkal
zoom

اعتبار 300294

7
anoushe
zoom

اعتبار 299659

8
tina0101
zoom

اعتبار 298712

9
ahwaz
zoom

اعتبار 292058

10
omidowj
zoom

اعتبار 267363

1 2 3 4 5 

پیش کسوتان

1
elahehmm
zoom

بازی 21378

2
mohsen mayeli
zoom

بازی 20102

3
kalkal
zoom

بازی 17984

4
tina0101
zoom

بازی 15563

5
sina.abk16
zoom

بازی 15343

6
omidowj
zoom

بازی 13616

7
thalia
zoom

بازی 13262

8
chemeng
zoom

بازی 12760

9
samand
zoom

بازی 12616

10
saba25
zoom

بازی 12244

1 2 3 4 5