نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

100 بازی

1000 بازی

10000 امتیاز

100000 امتیاز

100 مدال برنز

100 مدال نقره

100 مدال طلا

1000 مدال نقره

1000 مدال طلا

1000 مدال برنز

10000 بازی

1000000 امتیاز

10000 مدال طلا

108
1
99
1
1
1
120
1
1
1
1
148
1
101
1
133
134
1
1
144
1
1
140
1
157
1
112
107
97
1
95
106
93
109
104
91
105
123
178
137
116
137
122
98
108
1
1
1
1
1
1
1
1
1