نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

100 بازی

1000 بازی

10000 امتیاز

100000 امتیاز

100 مدال برنز

100 مدال نقره

100 مدال طلا

1000 مدال نقره

1000 مدال طلا

1000 مدال برنز

10000 بازی

1000000 امتیاز

10000 مدال طلا

111
1
103
1
1
1
125
1
1
1
1
152
1
105
1
134
136
1
1
146
1
1
142
1
159
1
112
108
97
1
95
107
94
110
106
93
107
125
180
139
117
139
124
99
110
1
1
1
1
1
1